Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh

Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh

Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh

Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh

Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh
Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh

Tin tức

Long An : điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh

23-08-2018 08:45:49 AM

Bộ Xây dựng mới có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An về lập hồ sơ điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạch kiến về việc điều chỉnh diện tích giai đoạn 1 ăn bản số 1303/BQLKKT-KHTH ngày 17/7/2018 (kèm theo Hồ sơ) của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

 

 

Theo đó, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Khu công nghiệp Phú An Thạnh (tổng diện tích 692,23ha) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Danh mục các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 tại Văn bản số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Long An; trước đó, Phú An Thạnh (trước đây là Bắc An Thạnh) với tổng diện tích 692,23ha, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch các khu công nghiệp ở Việt Nam tại Văn bản số 1533/TTg-KTN ngày 16/9/2008.

 

Việc lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư mở rộng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phú An Thạnh là phù hợp với các quy định tại Điều 4 và Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

 

Để đảm bảo tính khả thi, hồ sơ cần được lưu ý các nội dung:

Theo báo cáo tại hồ sơ, phần diện tích 34,6375ha đất nhà ở công nhân, chuyên gia và tái định cư là một phần của diện tích (692,23ha) đất Khu công nghiệp Phú An Thạnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Do đó, đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục cắt giảm 34,6375ha đất nhà ở công nhân, chuyên gia và tái định cư nêu trên ra khỏi khu công nghiệp để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo.

 

Rà soát, đánh giá cụ thể về nhu cầu, triển vọng và khả năng tăng trưởng trong việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay và giai đoạn tiếp theo; làm rõ lý do chưa thực hiện đầu tư toàn bộ quy mô (692,23ha) Khu công nghiệp Phú An Thạnh theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013 và số 1533/TTg-KTN ngày 16/9/2008).

 

Đánh giá cụ thể hiện trạng tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật phần diện tích mở rộng của Khu công nghiệp Phú An Thạnh, làm rõ các giải pháp tổ chức không gian, kết nối hạ tầng, đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp và lân cận.

 

Bổ sung nội dung đánh giá tác động môi trường tại khu công nghiệp và đối với khu vực khi mở rộng quy mô diện tích sản xuất công nghiệp trên cơ sở các ngành nghề dự kiến hoạt động trong tương lai; đặc biệt, làm rõ mối quan hệ và tác động của khu công nghiệp đối với khu nhà ở công nhân, chuyên gia và tái định cư có quy mô 34,6375ha (được đề xuất cắt giảm, ra khỏi khu công nghiệp) ở phía Tây khu công nghiệp.

 

Quá trình triển khai những bước tiếp theo, UBND tỉnh Long An cần chỉ đạo kiểm soát việc thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các tin khác

Tìm kiếm bất động sản

Liên kết nổi bật

the residence 1
Đất nền Long An
địa ốc trần anh
Đất nền vùng ven
novaland
llgroup
vinh tuong
đất bình dương sổ đỏ
Đã thêm vào giỏ hàng!